Zachęcamy do zapoznania się z książkami dostępnymi od września w Czytelni MBP, które zakupione zostały ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Są to publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, m. in. socjologii i historii, a także wydawnictwa obejmujące tematycznie swoim zasięgiem również region Dolnego Śląska.

 

 

Barzycka-Paździor A., Ojcostwo w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Szkice z dziejów rodziny galicyjskiej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2019

 

Bzowski K., Figiel N., Klimek P., Rostek K., Sudety. Najpiękniejsze wycieczki w Polsce, Czechach i Niemczech, Helion, Gliwice 2020

 

Cyberbezpieczeństwo, red. C. Banasiński, Marcin Rojszczak, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

 

Dominas P., Mosty kolejowe na Śląsku do 1945 roku, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2019

 

Graham P., Chemia medyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019

 

Gromkowska-Melosik A., Kobiecość jako źródło społeczno-kulturowych niepokojów. Krystalizacje i rozproszenia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019

 

Grzywacz M., Obrońca skarbów. Karol Estreicher - w poszukiwaniu zagrabionych dzieł sztuki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

 

Murray D., Szaleństwo tłumów. Gender, rasa, tożsamość, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2020

 

Wrzesiński S., Epidemie na ziemiach polskich oraz ich skutki społeczne, polityczne i religijne, Agencja Wydawnicza CB, Warszawa 2020

 

Współczesne społeczeństwo polskie, red. A. Giza-Poleszczuk, M. Sikorska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

 

Zdanowski J., Historia najnowsza Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2020