Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu ma przyjemność zaprosić Bibliotekarzy i Czytelników na wykład „Popkulturowe nawiązania do literatury jako element rozwoju czytelnictwa”. Prelekcję zaprezentuje Paweł Borowy, edukator Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

Wydarzenie odbędzie się 13.05 o godzinie 11.00, udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

LINK DO WYDARZENIA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODcxZDMzYzMtZjdiMy00ZDYzLWFhN2MtMTZlNDYxOWE0NWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2251f314e6-3dea-4c2b-bc32-c878b8b74a18%22%2c%22Oid%22%3a%2206191afb-181a-4f6a-8679-c2939110aeec%22%7d

Wykład prezentowany jest w ramach w ramach Tygodnia Bibliotek.