Zachęcamy do zapoznania się z nowymi książkami dostępnymi w Czytelni MBP.

W czerwcu księgozbiór powiększył się m.in. o publikacje na temat gospodarki, finansów, cyberbezpieczeństwa i psychologii.

 

Banaszewska Monika, Kańduła Sławomira, Przybylska Joanna, Finanse samorządu terytorialnego. Ujęcie praktyczne, CeDeWu, Warszawa 2020.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, Wybrane zagadnienia, red. nauk. Magdalena Molendowska, Rafał Miernik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.

Dolewka Zofia, Gospodarowanie zasobami finansowymi w polskim samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Kraków 2021.

Dziomdziora Wojciech, Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym. Praktyczny przewodnik, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

Leksykon wiedzy politologicznej, red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021.

Modrzyński Robert, Nowe uzależnienia młodego pokolenia. Od przyjemności do przymusu, Difin, Warszawa 2021.

Ogonowska Agnieszka, Cyberpsychologia. Media – użytkownicy – zastosowania, Impuls, Kraków 2021.

Oleksiewicz Izabela, Transformacja polityki cyberbezpieczeństwa RP w XXI wieku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020.

Pawlas Iwona, Talar Sylwia, Dziembała Małgorzata, Czech Katarzyna, Inkluzywna gospodarka światowa. Szanse i wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2020.

Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski w przestrzeni publicznej. Kinematografia - muzyka - literatura – publicystyka, red. Maciej Fic, Mirosław Węcki, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Katowicach, Katowice-Warszawa 2020.

Prawo autorskie dla prawników fotografów, Weronika Bednarska, Maryla Bywalec, Anna Golan, Żaneta Lerche-Górecka, Dagmara Miler, Michalina Kuczyńska, Wydawnictwo Od.Nowa, So In Law, Bielsko-Biała 2021.

Psychologia wychowania. Wybrane problemy, red. nauk. Hanna Liberska, Janusz Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

Sołtyk Piotr, Finanse samorządowe. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2020.

Węglarz Joanna, Bentkowska Dorota, Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży. Przewodnik dla terapeutów, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2021.

Wieloaspektowość pojęcia plagiatu, red. nauk. Paweł Jędrysiak, Difin, Warszawa 2021.