Księgozbiór Czytelni poświęcony historii Dolnego Śląska i Łużyc wzbogacił się o cztery ciekawe publikacje.

 

Z dziejów sztuki sepulkralnej na Śląsku i Łużycach

Małgorzata Stankiewicz, Figuralne płyty nagrobne na Śląsku i Łużycach w okresie baroku (1650-1750), Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2021

Przedmiotem zainteresowania historyk sztuki Małgorzaty Stankiewicz stały się całopostaciowe płyty nagrobne z XVI-XVIII w. z obszaru historycznego Dolnego Śląska oraz Górnych i Dolnych Łużyc.  Są one śladem po żyjących niegdyś osobach  i przekazują ogromną wiedzę historyczną, m.in. z zakresu kostiumologii. Autorka za cel postawiła sobie „wstępną inwentaryzację” wybranych zachowanych zabytków sepulkralnych (Wstęp, s. 7). Publikacja jest bogato ilustrowana rysunkami oraz kolorowymi zdjęciami zachowanych zabytków. Zamieszczony pod koniec książki Indeks miejscowości  ułatwia odnalezienie wzmianek o obiektach znajdujących się w okręgu Görlitz.

 

Pamiętnik córki śląskiego kupca lnu z początku XIX w.

Pamiętnik panny Susanne Websky, przekład Magdalena Maruck, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2020

Susanne Websky, urodzona w 1801 r. we Wrocławiu w zamożnej rodzinie kupieckiej, swój pamiętnik zaczęła pisać w wieku 17 lat.

Fragmenty pamiętnika Susanne wybrał, opracował i opatrzył komentarzem Christian Greiff, w którego posiadaniu znajduje się rękopis. Christian Greiff jest również autorem zdobiących publikację grafik ilustrujących podróż po Śląsku śladami Susanne.

 

O mecenasce kultury, która sprowadziła do Karpacza świątynię Wang

Urszula Bończuk-Dawidziuk, Działalność kulturalna hrabiny Friederike von Reden (1774–1854), Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2019

Obszerna (682 strony!) publikacja historyk sztuki Urszuli Dawidziuk-Bończuk poświęcona jest życiu i działalności kulturalnej hrabiny Friederike von Reden, żony pruskiego ministra Friedricha Wilhelma von Reden. Para osiedliła się w Bukowcu w Kotlinie Jeleniogórskiej, który stał się miejscem spotkań towarzyskich i kulturalnych. Sprowadzenie kościoła Wang do Karpacza Górnego uważane jest za jedno z najbardziej spektakularnych działań hrabiny; organizowała ona jednak, inicjowała, patronowała i wspierała finansowo liczne przedsięwzięcia.

 

Z historii turystyki w Sudetach

Piotr Sroka, Turystyka w polskich Sudetach w latach 1945-1956, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2013

Sudety w latach 1945-1956 stały się jednym z najważniejszych obszarów turystyczno-wypoczynkowych w Polsce.

W swojej publikacji, powstałej na podstawie bogatych materiałów źródłowych, historyk Piotr Sroka opisał różne aspekty turystyki w polskich Sudetach, m.in. miejsce turystyki w polityce władz, organizacje turystyczne, infrastruktura turystyczna,  ruch turystyczny i jego uczestnicy,  organizacja wczasów pracowniczych, wypoczynek dzieci i młodzieży.