16 kwietnia przypada 78. rocznica Forsowania Nysy Łużyckiej.

W zbiorach biblioteki cyfrowej Polona znajduje się pocztówka upamiętniająca forsowanie Nysy Łużyckiej. Na awersie pocztówki znajduje się fotografia Wytwórni Filmowej Wojska Polskiego z napisem „Nysa Łużycka sforsowana. Ciężkie działo gąsienicowe przeprawia się na lewy brzeg”. Na rewersie natomiast jest napis „Szlakiem Zwycięstwa i Wolności. Ser. I. Ci, co zatknęli biało-czerwony sztandar w Berlinie.” oraz informacja, że pocztówka wydana została nakładem tygodnika „Żołnierz Polski” i informacja o wydawcy: Gł. Zarząd Pol.-Wych. W. P.” [Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczego Wojska Polskiego].

Pocztówka z napisem: „Nysa Łużycka sforsowana. Ciężkie działo gąsienicowe przeprawia się na lewy brzeg. (fot. Wytw. Film. W. P.)".

Rewers pocztówki z napisem: „Szlakiem Zwycięstwa i Wolności. Ser. I. Ci, co zatknęli biało-czerwony sztandar w Berlinie.”

Fot. Polona

 

Natomiast w zbiorach Czytelni MBP posiadamy publikacje poświęcone II Armii Wojska Polskiego oraz walkom podczas II wojny światowej:

  • Dolata Bolesław, Wyzwolenie Dolnego Śląska w 1945 roku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985.
  • Kaczmarek Kazimierz, Druga Armia Wojska Polskiego, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1978.
  • Kaczmarek Kazimierz, Polacy na polach Łużyc, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1980.
  • Kaczmarek Kazimierz, W bojach przez Łużyce. Na drezdeńskim kierunku operacyjnym, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1965.
  • Lachowicz Janusz, Majewski Ryszard, Szlakiem II Armii Wojska Polskiego przez ziemię dolnośląską, Dolnośląski Ośrodek Informacji Turystycznej, Wrocław 1970.
  • Majewski Ryszard, Dolny Śląsk 1945 wyzwolenie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,  Warszawa-Wrocław 1982.
  • Primke Robert, Szczerepa Maciej, Zweifler Jacek, Przyczółek Łęknica/Muskau 1945, Archiwum-System, Jelenia Góra 2021.
  • Uciński Eugeniusz, Żelezik Janusz, Przyłęcki Mirosław, Szlak 2 Armii Wojska Polskiego na Dolnym Śląsku, Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Wrocław 1976.