Miło nam zaprezentować publikację, którą nasza Biblioteka wygrała w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Magazyn „Chidusz”. Jest to katalog „Synagogi na Górnym Śląsku” autorstwa Bożeny Kubit, Przemysława Nadolskiego i Jerzego Krzysztofa Kosa, wydany przez Muzeum w Gliwicach. Publikacja, po opracowaniu, będzie dostępna w Czytelni MBP.

 

Opis z okładki:

Rzadko myślimy o  tym, że na Górnym Śląsku mieszkali kiedyś Żydzi. Było ich niewielu, ale mieli swój ważny udział w życiu gospodarczym i także w zabudowie miast. Pochłonęła ich Zagłada, z krajobrazu miejskiego prawie wszędzie usunięto synagogi, żeby zatrzeć wszelki ślad nie tylko po żydowskich mieszkańcach, ale też po ich domach modlitwy. A jednak ślady pozostały, a jednak nie wszystkie świadectwa przepadły. Mozolna praca, wszechstronne badania i  poszukiwania przeprowadzone przez zespół autorów tego albumu przywracają wiedzę o  tamtych ludziach i  społecznościach, pozwalają chociaż w wyobraźni dopełnić obecną przestrzeń większych i mniejszych górnośląskich miast.

Ten album to początek spełnionego marzenia, które towarzyszyło mi, odkąd zaczęłam się zajmować dziejami i architekturą synagog w  Polsce – marzenia o  opracowaniu systematycznego katalogu obejmującego synagogi nie tylko zachowane, ale też wszystkie zburzone i spalone w czasie II wojny światowej, i te rozebrane już po wojnie. Mam nadzieję, że takie albumy powstaną dla wszystkich dzielnic Polski, ale zawsze ten będzie pierwszy i wzorcowy.  

dr Eleonora Bergman

 

Fotografie konkursowe można obejrzeć na profilu FB organizatora konkursu https://www.facebook.com/chiduszcom.

Okładka książki „Synagogi na Górnym Śląsku”.

Bożena Kubit, Przemysław Nadolski, Jerzy Krzysztof Kos, „Synagogi na Górnym Śląsku”, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2021.

Wnętrze książki „Synagogi na Górnym Śląsku”.

Zdjęcie konkursowe. Na fotografii okładki czasopisma "Chidusz". Zdjęcie wykonane w Czytelni MBP.

Zdjęcie konkursowe.