Grzbiety książek prawniczych z księgozbioru Czytelni MBP.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi książkami prawniczymi dostępnymi w Czytelni MBP:

 

Gardocki Lech, Prawo karne, 22. wydanie zmienione, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021 (seria: Podręczniki Prawnicze).

KK. Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące, 11. wydanie, stan prawny: 10 stycznia 2022 r., Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2022 (seria: Teksty Ustaw Becka).

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne,  red. nauk. Roman Hauser, Andrzej Skoczylas,  stan prawny:  1 września 2021 r., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021 (Seria Akademicka).

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. nauk. Krzysztof W. Baran, 4. wydanie, stan prawny: 15 lutego 2022 r., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022 (Seria Akademicka).

 

Przypominamy również, że Czytelnia MBP gromadzi i udostępnia publikacje z różnych dziedzin prawa. Poniżej tytuły kilku publikacji zakupionych w pierwszej połowie bieżącego roku:

Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna, Nowikowska Monika, Prawo mediów, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2022.

Czub Krzysztof, Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

Konstytucja i prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Ryszard Balicki i in., Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

Pieniążek Antoni, Stefaniuk Małgorzata Ewa, Socjologia prawa. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

Prawo gospodarcze prywatne. Podstawowe instytucje,  red. Teresa Mróz, Mirosław Stec, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021.

Radwański Zbigniew,  Olejniczak Adam, Prawo cywilne  - część ogólna, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021.

Zarys prawa cywilnego, red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021.

Zubik Marek, Prawo konstytucyjne współczesnej Polski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszwa 2021.