Czytelnia MBP w Zgorzelcu posiada w zbiorach regionalnych egzemplarze „Zeszytów Łużyckich”, czasopisma o języku, literaturze, kulturze i dziejach Serbów Łużyckich oraz problematyce mniejszościowej.

„Zeszyty Łużyckie” ukazują się od 1991 r. i wydawane są przez Uniwersytet Warszawski (obecnie Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego). Publikowane są w nich artykuły z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, antropologii kulturowej i historii, teksty naukowe, jak również utwory literackie oraz recenzje.

Najnowsze numery „Zeszytów Łużyckich” otrzymaliśmy od Uniwersytetu Warszawskiego dzięki pomocy Pana Kacpra Burdosza, czytelnika MBP.

Wykaz posiadanych przez Czytelnię MBP egzemplarzy prezentujemy poniżej.

 

Egzemplarze „Zeszytów Łużyckich” w Czytelni MBP:

Tytuł tomu

Numer tomu

Rok

„Łużyce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

6

1993

„Łużyce z lotu ptaka”

7

1993

„Kalejdoskop łużycki”

8

1993

„Łużyczanie i inni”

9

1994

„Starsze dzieje Łużyc IX-XIX wiek”

10

1994

„Nowsze dzieje Łużyc (XX wiek)”

11

1994

„Sylwetki polskich przyjaciół Łużyczan”

12

1995

„Dolni Łużyczanie – ich życie i problemy”

Tom 13, Nr 1

1995

„Własne drogi rozwoju łużyckich języków literackich”

Tom 13, Nr 2 (14)

1995

„Łużyczanie w świetle źródeł historycznych i literackich”

Tom 13, Nr 3 (15)

1995

„Jakie były i są Łużyce”

16

1996

„Pamięć i trwanie”

17

1996

„Co to znaczy być Łużyczaninem?”

18

1996

„Między dawnymi i nowymi laty”

19

1997

„Tradycje łużyckiego ludu”

20

1997

„Ojczyzna i świat w oczach łużyckich pisarzy”

21

1997

„Legendy, znaki, symbole i fakty”

22/23

1998

„O związkach i tradycjach kulturalnych Łużyczan”

24

1998

„Języki łużyckie szkiełkiem i okiem widziane”

25

1998

„Sylwetki i fakty”

26

1999

„Językoznawczy przekładaniec”

27

1999

„Łużyczanie, ich tożsamość narodowa, język, folklor i zwyczaje”

28

1999

„Spojrzenie w przeszłość”

30

2000

„Studia łużyckie i polsko-łużyckie”

31

2000

„Trochę etnologii, trochę historii, trochę futurologii”

32/33

2001

„Tym razem Dolne Łużyce”

34

2002

„Budziszyn i nie tylko”

35/36

2003

„Małe” i „duże” języki i kultury

37/38

2004

„Łużyczanie w europejskich kontekstach”

39/40

2006

„Poszukiwanie i budowanie tożsamości”

43

2009

„Przenikanie się języków i kultur w przeszłości i we współczesności”

44

2010

„Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w Europie” część I

45

2011

„Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w Europie” część II

46

2012

„Etymologia i kultura”

47

2013

„Rewitalizacja kultur i języków mniejszościowych”

48

2014

„Sorabistyka w kręgu zainteresowań slawistyki”

49

2015

„Badania nad Łużyczanami i innymi mniejszościami w Europie”

50

2016

„Mniejszości w Czechach, Czesi wobec mniejszości, kontakty łużycko-czeskie”

51

2017