Dobra wiadomość dla zainteresowanych najnowszą historią Polski. Księgozbiór MBP powiększył się o 22 tytuły, przekazane nam nieodpłatnie przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach akcji "Biblioteka na to czeka".

 

Lista otrzymanych publikacji:

 • Burzliwa dekada. NZS we Wrocławiu 1980-1989, wybór i oprac. Kamil Dworaczek, Warszawa 2012
 • Drugi obieg w PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku, pod red. Przemysława Gasztolda-Senia, Natalii Jarskiej, Jana Olaszka, Warszawa 2016
 • Dzieje najnowsze w literaturze polskiej. Szkice o współczesnej poezji
  i prozie
  , pod. red. Antoniego Buchały, Warszawa 2019.
 • Interpretacje upadku komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. Krzysztofa Brzechczyna, Poznań 2011
 • Jarska Natalia, Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945-1960, Warszawa 2015
 • Kowalczyk Agnieszka, Józef Piłsudski. Pisarz, Warszawa 2019
 • Kulczycki Jerzy, Atakować książką, Warszawa 2016
 • Marzec i po Marcu. Wpływ kryzysu Marca ’68 na środowiska naukowe i kulturę Polski Ludowej, pod red. Przemysława Benkena, Tadeusza Pawła Rutkowskiego, Szczecin-Warszawa 2019
 • Matkowska Ewa, Polechoński Krzysztof, Rzeszotnik Jacek , Literatura polska w tajnych dokumentach NRD. Portrety i szkice, Warszawa 2017
 • Mękarski Artur, Między historiozofią a polityką. Historiografia Polski Ludowej w opiniach i komentarzach historyków i publicystów emigracyjnych 1945-1989, Warszawa 2011
 • Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich, pod red. Sebastiana Ligarskiego, Grzegorza Majchrzaka, Warszawa 2017
 • Najwyższa Izba Kontroli 1919-2019. Sto lat troski o państwo, pod red. Danuty Bolikowskiej , Warszawa 2018
 • Nasi sąsiedzi Żydzi, Z dziejów relacji polsko-żydowskich na Kielecczyźnie w XX wieku, pod red. Agnieszki Dziarmaga, Doroty Koczwańskiej-Kalita, Edyty Majcher-Ociesa, Warszawa 2018
 • "Ojczyzna obrońcy swemu". Weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce w XX wieku, pod red. Marka Kornata, Marcina Kruszyńskiego, Tomasza Osińskiego, Lublin-Warszawa 2017
 • Osaczeni – napiętnowani. Szkice o twórcach w PRL, pod red. Sebastiana Ligarskiego, Warszawa 2017
 • Pick Dominik, Ponad żelazną kurtyną. Kontakty społeczne między PRL i RFN w okresie détente i stanu wojennego, Warszawa 2016
 • Piony śledcze aparatu bezpieczeństwa publicznego 1944-1990 , pod red. Magdaleny Dźwigał, Pawła Skubisza, Szczecin-Warszawa 2017
 • Pleskot Patryk, Solidarność na Antypodach. Inicjatywy solidarnościowe polskiej diaspory w Australii (1980-1989), Warszawa 
 • Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, pod red. Wojciecha Materskiego, Tomasza Szaroty, Warszawa 2009
 • "Rewolucja społeczna" czy "dzika przebudowa"? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956) , pod red. Tomasza Osińskiego, Lublin 2016
 • Stobiecki Rafał, Klio za wielką wodą. Polscy historycy w Stanach Zjednoczonych po 1945 roku, Warszawa 2017
 • Szydzisz Marcin, Społeczność żydowska na Dolnym Śląsku w świetle działalności Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce w latach 1950-1989, Wrocław-Warszawa 2019

 

Zachęcamy do korzystania z naszych katalogów:

Katalog DZB

Katalog PRIMO