„O miejsce słodkie, gdzie się urodziłem!” Z klasyki polskiej poezji patriotycznej to tytuł wystawy przygotowanej z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na wystawie zaprezentowane zostaną wybrane utwory z polskiej literatury patriotycznej. Planszom towarzyszyć będzie prezentacja książek ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu.

Wystawa będzie czynna od 2 do 6 maja 2022 r. w godzinach otwarcia Czytelni MBP (ul. Bohaterów Getta 1, I piętro).

>„O miejsce słodkie, gdzie się urodziłem!” Z klasyki polskiej poezji patriotycznej< - wystawa  przygotowana z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wystawa będzie czynna od 2 do 6 maja 2022 r. w godzinach otwarcia Czytelni MBP (ul. Bohaterów Getta 1, I piętro).