Publikacje o dolnośląskich kampaniach wojennych z serii "Śląsko-Łużyckie Bitwy i Kampanie" Wydawnictwa Archiwum-System z księgozbioru Czytelni MBP.

W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej przypominamy publikacje o dolnośląskich kampaniach wojennych z serii Śląsko-Łużyckie Bitwy i Kampanie Wydawnictwa Archiwum-System.

 

Najnowsze publikacja z serii Śląsko-Łużyckie Bitwy i Kampanie:

  • Szczerepa Maciej, Festung Glogau 1945. Ku niemieckim liniom, Archiwum-System, Jelenia Góra 2022.

Opis Wydawcy:

W ostatnich godzinach walk o Festung Glogau około 800 niemieckich żołnierzy na czele z dowódcą twierdzy pułkownikiem Jonasem Eulenburgiem podjęło próbę przebicia się przez radziecki pierścień oblężenia i dotarcia do odległych o wiele kilometrów od miasta niemieckich pozycji.

Celem niniejszej pracy jest próba odtworzenia tego epizodu głównie w oparciu o materiały radzieckie, przechowywane w Centralnym Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w Podolsku. W publikacji wykorzystano między innymi dokumenty jednostek NKWD oraz 1 Frontu Ukraińskiego, które uczestniczyły w operacji przeciwko przebijającym się z Głogowa Niemcom, radzieckie wnioski nagrodowe oraz wspomnienia kapitana Fedora Samsonowa.

 

Pozostałe publikacje:

  • Friedl Gerhard, Dolny Bóbr - Nysa Łużycka 1945. Walki na obszarze między Bobrem i Nysą Łużycką w lutym 1945 r., Archiwum-System, Jelenia Góra [2015].
  • Iluk Łukasz, Ku Bramie Morawskiej. Racibórz - Ostrawa 1945, Archiwum-System, Jelenia Góra 2018.
  • Ludowski Jarosław, W osłonie trzeciej pancernej. Walki 2 Armii Lotniczej w Operacji Dolnośląskiej i Bitwie Lubańskiej, Archiwum-System, Jelenia Góra 2017.
  • Primke Robert, Szczerepa Maciej, Bóbr 1945. Za liniami wroga. Zwiadowcy, spadochroniarze, uciekinierzy z "Festung Glogau", Archiwum-System, Jelenia Góra 2016.
  • Primke Robert, Szczerepa Maciej, Szczerepa Wojciech, Legnica 1945, Archiwum-System, Jelenia Góra 2016.
  • Primke Robert, Szczerepa Maciej, Szczerepa Wojciech, Operacja bolesławiecka 1945. Przełamanie niemieckiej obrony na Bobrze i Kwisie w rejonie Bolesławca w lutym 1945 roku, Archiwum-System, Jelenia Góra 2020.
  • Primke Robert, Szczerepa Maciej, Zweifler Jacek, Przyczółek Łęknica/Muskau 1945, Archiwum-System, Jelenia Góra 2021.
  • Primke Robert, Szczerepa Maciej, Kierunek Festung Breslau. Działania 6 Armii na kierunku wrocławskim od 8 do 15 lutego 1945 roku, Archiwum-System, Jelenia Góra 2017.