„nie ma dzieci są ludzie”

                                                                              Janusz Korczak

 

Każdemu człowiekowi bez względu na narodowość, kolor skóry, religię przysługują te same prawa. Dziecko tak samo jak człowiek dorosły posiada swoje prawa. Ze względu na potrzebę specjalnego traktowania, opieki i troski, postanowiono dla dzieci stworzyć „własny dokument”.

W 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o prawach dziecka, która weszła w życie w 1990 roku. Polska ratyfikowała ją w 1991; była też pomysłodawcą stworzenia tego dokumentu.

20 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka obchodzony na całym świecie razem z UNICEF - największą organizacją, która troszczy to, aby prawa wszystkich dzieci były przestrzegane, a mali ludzie mogli mieć szczęśliwe dzieciństwo i żyć w lepszym świecie.

Na zaproszenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu bibliotekarze MBP w Zgorzelcu przygotowali wykład połączony z prezentacją multimedialną na temat praw dziecka, ich historii, najważniejszych dokumentów, sytuacji dzieci na całym świecie. Spotkanie poprzedził niezwykle wzruszający występ młodzieży.

Dziękujemy za zaproszenie. Spotkamy się ponownie już w grudniu podczas Maratonu Pisania Listów. W tym roku będziemy pisać w obronie młodych osób, których prawa zostały złamane.