Pod hasłem: „W bibliotece na wesoło” organizujemy zajęcia w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta 1. Spotkania dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 13 lat odbywać się będą cztery razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek, sobota) w godzinach 11.00 - 13.00.
W programie przewidziane są zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem literatury dziecięco-młodzieżowej, teatrzyk kamishibai, gry, warsztaty plastyczne.
Udział w nich jest bezpłatny, obowiązują limity osób i zapisy pod numerem telefonu 75 77 525 57.
 Pod hasłem: „W bibliotece na wesoło” odbywać się będą zajęcia w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta 1. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 13 lat odbywać się będą cztery razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek, sobota) w godzinach 11.00 - 13.00. W programie przewidziane są zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem literatury dziecięco-młodzieżowej, teatrzyk kamishibai, gry, warsztaty plastyczne. Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują limity (8-10 osób) i zapisy pod numerem telefonu 75 77 525 57.