Z okazji Dnia Wiatru 13 czerwca spotkaliśmy się z dziećmi z Przedszkola Mali Odkrywcy. Dzień Wiatru został zainaugurowany w 2007 roku przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Światową Radę Energetyki Wiatrowej. Najpierw jako święto o zasięgu europejskim, a od 2009 roku już o zasięgu światowym. Celem obchodów tego dnia jest odkrywanie wiatru, jego mocy i możliwości, które mogą zmienić życie na ziemi, głównie przy wykorzystaniu energii tego żywiołu. Nasze spotkanie z przedszkolakami odbyło się w plenerze na świeżym powietrzu co sprzyjało rozmowie na temat  wiatru.  Zajęcia rozpoczęliśmy od zagadek i pogadanki. Dzieci chętnie uczestniczyły w rozmowie  na temat rodzajów wiatru, jak możemy go wykorzystywać, czy możemy zobaczyć i poczuć wiatr  oraz dlaczego jest tak bardzo ważny. Przeczytaliśmy wiersze pt. „Jak wygląda wiatr?” Danuty Wawiłow, „ Panie wietrze” Ludwika Jerzego Kerna oraz „Dwa wiatry” Juliana Tuwima. Pomoce wizualne takie jak kolorowe piórka, gazeta, folia pomogły dzieciom jeszcze bliżej poczuć i zobaczyć podmuch wiatru. Dobrej zabawie z chustą animacji i bańkami mydlanymi sprzyjał lekki wietrzyk. Na zakończenie odbyły się zajęcia plastyczne podczas których dzieci pobudziły swoją wyobraźnię i rysowały wiatr.

Zapraszamy do obejrzenia prac w galerii zdjęć.

Dzieci z Przedszkola Mali Odkrywcy słuchają wiersza

Przedszkolaki sprawdzają piórka na wietrze

Zabawa w wiatr z Przedszkolakami na placu przy Klubie Seniora

Zabawa w wiatr z Przedszkolakami na placu przy Klubie Seniora

Dzieci łapią bańki mydlane

Dzieci z Przedszkola Mali Odkrywcy łapią bańki mydlane

Dzieci z Przedszkola Mali Odkrywcy bawią się chustą animacji

Dzieci z Przedszkola Mali Odkrywcy podczas zajęć plastycznych

Prace jak wygląda wiatr wykonane przez przedszkolaków