26 lipca zajęcia wakacyjne odbyły się pod hasłem „Domaluj co chcesz- domy, domki, domeczki”. Spotkanie rozpoczęliśmy od pogadanki o naszej rodzinie, miejscu zamieszkania i przeczytania wierszy Michała Rusinka ze zbioru "Wierszyki domowe”. Podczas warsztatów plastycznych  uczestnicy korzystali z różnych  materiałów recyklingowych: gazet, wycinanek, papieru, tektury, skrawków materiałów i tkanin do stworzenia kreatywnych domków i domeczków.

Dzieci prezentują swoje wykonane prace na warsztatach plastycznych

Warsztaty plastyczne podczas, których dzieci wykonują domki

Dzieci wykonują domki z tektury

Warsztaty plastyczne, dzieci rysują domki na gazecie

Wystawa prac dzieci wykonanych na warsztatach

Prelekcja:  Bakterie w naszym życiu

Na kolejnych zajęciach 29 lipca, gościliśmy Panią Grażynę Niedzielską z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgorzelcu. Podczas spotkania dzieci wysłuchały prelekcji  z zakresu profilaktyki: Covid-19, życia bakterii i wirusów. Następnie obejrzały film i prezentacje multimedialną dotyczącą chorób wywołanych przez kleszcze. W dalszej części spotkania dyskutowano  na temat  higieny osobistej.

Bardzo dziękujemy za ciekawe  spotkanie.

Przywitanie naszego gościa Panią z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Dzieci biorą udział w pogadance o bakteriach

Wystawa prac dzieci, jak wyobrażają sobie bakterie

 

Kto to jest artysta?

 W drugiej części spotkania dzieci zabawiły się w artystów. Zapoznaliśmy uczestników spotkania z pracą artysty-malarza oraz z technikami malarskimi. Zawód malarza przybliżył nam wiersz Doroty Więckowiak-Strzemińskiej pt. „Malarz” ze zbioru wierszyki o zawodach „Kim zostanę”. Podczas warsztatów plastycznych dzieci malowały wzory na szkle oraz akwarelami łąkę niezapominajek. Nasi wakacyjni czytelnicy wykazali się dużymi zdolnościami plastycznymi, zapraszamy do obejrzenia galerii.

Uczestnicy spotkania malują na szkle

Uczestnicy spotkania malują na szkle

Wystawa prac dzieci wykonanych na warsztatach plastycznych