5 czerwca odbył się kolejny już w tym roku spacer dla czytelników i bibliotekarzy. Tym razem w spotkaniu uczestniczyła młodzież ze zgorzeleckich szkół ponadpodstawowych. Trasę rozpoczęliśmy od Głazu Narzutowego przy skwerze ks. Jerzego Popiełuszki. Następnie odwiedziliśmy Miejski Dom Kultury. Wędrując przez Park Miejski zatrzymaliśmy się przy Kopule Czasu 2014-2041. Minęliśmy Most Graniczny im. Jana Pawła II na Nysie Łużyckiej, idąc wzdłuż rzeki dotarliśmy na Bulwar Grecki. Po krótkiej przerwie i wysłuchaniu opowieści na temat Greków zamieszkujących nasze miasto poszliśmy na Plac Pocztowy, tam również wysłuchaliśmy historii związanej z tym miejscem. Celem naszej wycieczki było dotarcie do Muzeum Łużyckiego, gdzie obejrzeliśmy wystawę pt. „Na nowym wśród obcych”. Po wystawie oprowadził nas dyrektor Muzeum Pan Piotr Arcimowicz i adiunkt Muzeum Pan Piotr Zubrzycki. Spacer był bardzo interesujący, wystawa ciekawa. Grupę naszą poprowadził i przekazał nam dużo ciekawostek historycznych zaprzyjaźniony z biblioteką nauczyciel historii, przewodnik sudecki Pan Waldemar Andryszak. Dziękujemy!