27.08.2019 r.
Zielono mi przy wodzie. Zwierzęta zielone - żaba, krokodyl, żółw, wąż, itp.


29.08.2019 r.
Zakończenie wakacji