Do zwiedzania wystawy „Chłopcy malowani. Poezja i proza Legionów Polskich” według scenariusza Justyny Polakowskiej zaprosiliśmy wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu. Młodzież zwiedziła działy biblioteki, zapoznała się z zasadami korzystania z biblioteki, zadaniami poszczególnych działów oraz obejrzała poświęconą Legionom Polskim wystawę prezentowaną w pomieszczeniach MBP przy ul. Bohaterów Getta 1: w Wypożyczalni, Czytelni oraz w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży. Następnie młodzież wykonała śpiewniki-notesy ze słowami pieśni I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego pt. „My, Pierwsza Brygada”.

Oprowadzanie po wystawie „Chłopcy malowani. Poezja i proza Legionów Polskich” wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu.

Oprowadzanie po wystawie „Chłopcy malowani. Poezja i proza Legionów Polskich” wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu.

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu wykonują śpiewniki-notesy ze słowami pieśni I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego pt. „My, Pierwsza Brygada”.

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu wykonują śpiewniki-notesy ze słowami pieśni I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego pt. „My, Pierwsza Brygada”.