Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu zaprasza dzieci w wieku 8 - 12 lat na cykl spotkań pod nazwą "Cyfrowe zajęcia w Mediatece". Zajęcia te odbywać się będą późnym popołudniem (w godzinach od 18:00 do 19:30) w sali komputerowej Fili nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu przy ul. Orzeszkowej 30a. W czasie pierwszych czterech spotkań będziemy tworzyć trójwymiarowe gry komputerowe w środowisku programistycznym Kodu Game Lab. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Obowiązują zapisy. Więcej informacji pod nr tel: (75)6408856 lub na miejscu w Mediatece.  Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni" jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International. Проект «Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі» реалізується Фундацією розвитку інформаційного суспільства у партнерстві з Save the Children International.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu zaprasza dzieci w wieku 8 - 12 lat na cykl spotkań pod nazwą "Cyfrowe zajęcia w Mediatece". Zajęcia te odbywać się będą późnym popołudniem (w godzinach od 18:00 do 19:30) w sali komputerowej Fili nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu przy ul. Orzeszkowej 30a. W czasie pierwszych czterech spotkań będziemy tworzyć trójwymiarowe gry komputerowe w środowisku programistycznym Kodu Game Lab. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Obowiązują zapisy. Więcej informacji pod nr tel: (75)6408856 lub na miejscu w Mediatece. Startujemy 20 marca!

Міська Публічна Бібліотека в Згожельці запрошує дітей віком 8-12 років на серію зустрічей під назвою "Цифрові заняття в Медіатеці". Заняття проходитимуть у другій половині дня (год. 18.00-19.30) в комп’ютерній кімнаті філії номер 1 Міської Публічної Бібліотеки в Згожелці, вул. Ожешкової 30а. Протягом перших чотирьох зустрічей ми будемо створювати тривимірні комп’ютерні ігри в програмі Kodu Game Lab. Участь у заняттях безкоштовна. Реєстрація обов'язкова. Більше інформації за цим номером: (75) 6408856 або у Медіатеці. Стартуємо 20 березня!

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni" jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.
Проект «Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі» реалізується Фундацією розвитку інформаційного суспільства у партнерстві з Save the Children International.