Grzbiety nowych książek w Filii nr 3.

Filia nr 3 (Pedagogiczna) przy ul. Baczyńskiego 1 otrzymała kolejne interesujące książki naukowe. Zapraszamy studentów, nauczycieli, rodziców i w ogóle wszystkich poszukujących naukowej wiedzy na wszelkie tematy. Tym razem nasz księgozbiór wzbogacił się o następujące prace:

 

Informatyka i technika komputerowa (004)

- Plebańska Marlena, Kompetencje cyfrowe i ich cyfrowy rozwój, Difin, Warszawa 2021.

 

Psychologia (159.9)

- Majewska Agata, Jak wspierać dzieci wysoko wrażliwe, MUZA SA, Warszawa 2022.

- Nastolatki na krawędzi, czego nie wiecie o problemach swoich córek. Rozmawiają K. Romanowska, dr A. Dąbrowska i dr M. Niedźwiedzka, red. Anna Wyżykowska, MUZA SA, Warszawa 2023.

 

Socjologia (316)

- Baker Jed E., Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, z trudnościami w komunikacji i kontaktach społecznych, Harmonia Universalis, Gdańsk 2022.

 

Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia (33)

- Mankiw N. Gregory, Taylor P. Mark, Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2022.

- Mankiw N. Gregory, Taylor Mark P., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2022.

 

Oświata, pedagogika… (37) 

- Krantz Lindgren Petra, Mów, słuchaj i zrozum, Mamania, Warszawa 2022.

- Schmidt Nicola, Jak nie ranić własnego dziecka?, Otwarte, Kraków 2023.

- Pauluk Dorota, Model oceniania wspierającego uczenie się i rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.

 

Medycyna (61)

- Mikołajczyk Małgorzata, Wspomaganie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu. Pradnik dla rodziców i terapeutów. Wyd. 2, Difin, Warszawa 2023.

- Różycka Jagoda, Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży. Pozytywny poradnik dla rodziców i bliskich, MANDO, Kraków 2022.

 

Przypominamy, że kompletną informację o naszym księgozbiorze naukowym i beletrystycznym odnajdziecie Państwo na stronie www.dzb.pl. Zapraszamy do Filii nr 3.