Nowe książki w Filii nr 3.

Pedagogiczna Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu (ul. Baczyńskiego 1) informuje, że wzbogaciła się o kolejne książki naukowe i popularnonaukowe. Zapraszamy do korzystania z naszego księgozbioru. A oto wspomniane nowości:

 

- Węglarz Józef, Wychowanie fizyczne w opowieściach. Między teorią a praktyką, Impuls, Kraków 2022.

- Shafran Roz i inni, Jak skutecznie wspierać dziecko w sytuacjach, w których sobie nie radzi, Muza, Warszawa 2023.

- Gut-Orłowska Magdalena, Gdy emocje biorą górę. Jak uczyć dzieci radzenia sobie z trudnymi emocjami. Najczęstsze sytuacje, przykłady komunikacji. Samo-sedno, Warszawa 2023.

- Berger Dorita S., Dzieciaki, muzyka i spektrum autyzmu. Jak wykorzystać terapeutyczną moc dwięków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023.

- Siegel Daniel J i inni, Mózg na tak. Jak pielęgnować w dziecku odwagę, ciekawość i odporność psychiczną, Mamania, Warszawa 2023.

- Cohn Stunz Elizabeth i inni, Radzić sobie z rakiem. Jak zapanować nad emocjami i odzyskać nadzieję. Terapia dialektyczno-behawioralna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023.

- Kobylarczyk-Kaczmarek Magdalena i inni, Trauma u młodzieży. Konsekwencje i uwarunkowania, engram Difin, Warszawa 2023.

- Mate Gabor, Rozproszone umysły. Przyczyny i leczenie Zespołu Deficytu Uwagi, Czarna owca, Warszawa 2023.

- Szkoła i zdrowie jej uczniów i pracowników, red. nauk. Woynarowska Magdalena i inni, Grupa Wydawnicza Harmonia, Gdańsk 2022.

- Majewska Jolanta i inni, Psychomotoryka. Rozwijanie inteligencji, kreatywności, rezyliencji i mądrości. Grupa Wydawnicza Harmonia, Gdańsk 2022.

- Krajewska Małgorzata, Afazja w stanie ostrym. Obraz i dynamika, Grupa Wydawnicza Harmonia, Gdańsk 2022.

- Szymański Piotr A. i inni, Zarządzanie w pedagogice, kulturze i sztuce, Norbertinum, Lublin 2023.

- Grandin Temple, Starsze dziecko z autyzmem, Grupa Wydawnicza Harmonia, Gdańsk 2022.

- Brejecka-Pamungkas Joanna, Naturalnie zdrowe dziecko. Proste sposoby na różne dolegliwości, Oficyna 4eM, Warszawa 2022.

- Ernsperger Lori i inni, Zjedz coś. Proste i skuteczne sposoby radzenia sobie z awersjami pokarmowymi i problemami z odżywianiem się u dzieci z Zaburzeniami Integracji Sensorycznej i innymi trudnościami, Grupa Wydawnicza Harmonia, Gdańsk 2022.  

- Gajewska-Okonek Monika, Zioła polskie. Wykorzystanie lecznicze, kosmetyczne, kulinarne, domowe, Wydawnictwo SBM Sp. z o. o., Warszawa 2023.