Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza przygotowała program grantowy "Rozgrzewamy Polskie Serca" dla lokalnych inicjatyw społecznych. Celem Programu jest wspieranie działalności oświatowej i kulturalnej związanej z integracją lokalnej społeczności wokół tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Uczestnicy mogą ubiegać się o granty w wysokości od 5 do 10, od 10 do 20 lub od 20 do 40 tysięcy złotych.

W Programie mogą wziąć udział:

  • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty, które nie są organami administracji publicznej lub im nie podlegają),
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • szkoły publiczne,
  • przedszkola publiczne, 
  • związki wyznaniowe i ich organizacje, o ile związek wyznaniowy ma uregulowany na podstawie ustawy lub umowy międzynarodowej status w Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt musi zostać zrealizowany w okresie od 15 października 2021 r. do 15 października 2022 r.

Wnioski należy składać w terminie do 31 lipca 2021 r. za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej https://rozgrzewamypolskieserca.pl/.

Wyniki Programu Organizator ogłosi na stronie https://rozgrzewamypolskieserca.pl/ do15 września 2021 r. 

Szczegółowe informacje na stronie: https://rozgrzewamypolskieserca.pl/.

Źródło informacji: https://rozgrzewamypolskieserca.pl/, Regulamin konkursu - Programu Grantowego „ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA”