Od wtorku 1 marca 2022 r. ulega zmianie limit wypożyczonych książek w jednym oddziale lub filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu z dziesięciu do pięciu egzemplarzy.