Zgorzeleccy bibliotekarze serdecznie dziękują dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu, Izabeli Uśpieńskiej, za umożliwienie wzięcia udziału w wyjeździe szkoleniowo - studyjnym 8 listopada 2022 roku. Zobaczyliśmy dwie wielkopolskie biblioteki w Pleszewie i Jarocinie.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy oraz Zajezdnia Kultury (dom kultury) w Pleszewie powstały w wyniku adaptacji dawnego dworca oraz kolejowego budynku technicznego. W efekcie realizacji tej odważnej wizji architektonicznej, powstał unikatowy kompleks kulturalny, który przysporzył włodarzom Pleszewa wiele laurów konkursowych i ogólnopolskiego uznania.

Filia biblioteczna Kamienica Kultury w Jarocinie jest także efektem głębokiej przebudowy dawnego centrum handlowego w obiekt biblioteczno-kulturalny. Byliśmy pod wrażeniem fachowości i kreatywności zatrudnionych tu ludzi. Wyjazd szkoleniowy był niezwykle inspirujący, a jednocześnie budził refleksję w związku z warunkami lokalowymi, którymi dysponują obie zwiedzane placówki.   

Grupa bibliotekarzy przed budynkiem  Zajezdni Kultury w Pleszewie

Grupa bibliotekarzy w budynku biblioteki Stacja Kultura w Pleszewie