W obronie praw człowieka na świecie pisali również uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu (klasa 1 f), Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu oraz Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach.

 

Delegacja klasy 1 f Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

W imieniu uczniów Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu listy złożył dyrektor szkoły Wojciech Warszawski

Delegacja Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach