Maraton pisania listów w obronie prześladowanych, niesłusznie więzionych i skazanych ludzi powstał w polskim oddziale Amnesty International w 2001 roku. Akcja przyjęła się, i co roku setki tysięcy wrażliwych na wszelką niesprawiedliwość obywateli świata, piszą listy z apelem o uwolnienie niewinnych ludzi. W ubiegłym roku w Polsce napisaliśmy blisko 309 tysięcy takich listów.

Akcja jest skuteczna, chociaż jej efekty często nie przychodzą natychmiast. Jednym z wielu pozytywnych przykładów jest sprawa Chelsea Manning z USA, w obronie której w 2015 roku napisało ponad 250 tysięcy osób z całego świata. Amerykanka, odsiadująca drakoński wyrok 35 lat więzienia za ujawnienie tajnych informacji (m.in. o zbrodniach wojennych US Army), została uwolniona przez prezydenta Baracka Obamę 17 maja 2017 roku, dzięki masowej międzynarodowej presji właśnie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu od lat wspiera Maraton Pisania Listów. W tym roku udostępniliśmy Czytelnię w dniach 9-13 grudnia, ale także wyszliśmy na zewnątrz, do szkół. Pisali z nami uczniowie i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej, Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka, Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich (ze Zgorzelca) oraz Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach. W wyniku naszej tegorocznej akcji w świat wysłaliśmy 446 apeli w obronie prześladowanych i krzywdzonych.

Dyrektor MBP Krystyna Radzięta szczególnie gorąco dziękuje za wzięcie osobistego udziału w Maratonie: Staroście Powiatu Zgorzeleckiego Arturowi Bielińskiemu, Przewodniczącej Rady Powiatu Zgorzeleckiego Małgorzacie Sokołowskiej, Przewodniczącej Rady Gminy Zgorzelec Annie Rakoczy, Robertowi Rakoczemu (Kancelaria doradztwa podatkowego), Marcie Topolnickiej (Dyrektor ZSZiL w Zgorzelcu) i Wojciechowi Warszawskiemu (Dyrektorowi Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu) oraz wszystkim czytelnikom MBP.

Ujmowanie się za ludźmi krzywdzonymi przez opresyjne rządy, obrona praw prześladowanego i dyskryminowanego człowieka jest postawą światłą i pożądaną. Współczesny świat nie jest wolny od niesprawiedliwości, prześladowań, nacisków i różnego rodzaju wymuszeń. Jak pokazuje historia, przypadki łamania praw człowieka zdarzają się nawet w krajach uchodzących za wzór demokracji i wolności obywatelskich. Nigdy nie wiadomo gdzie pojawią się kolejne przykłady łamania praw człowieka. Dlatego tak ważna jest czujność i solidarność wszystkich świadomych obywateli świata. Bibliotekarze, mieszkańcy Zgorzelca i powiatu zgorzeleckiego aktywnie uczestniczą w tej akcji.