Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu uzyskała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych na rok 2022.

W I edycji programu biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 25.308 zł. Zakupiono 862 książki i 64 audiobooki. W II edycji programu biblioteka otrzymała  8.615 zł. Opłacono zdalny dostęp do audiobooków i ebooków w Legimi.

Zakup nowości wydawniczych dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Nazwa zadania: „Dofinasowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Belka logotypów. Od lewej: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa