Informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych otrzymała dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych w 2019 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.