Informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych otrzymała w kwocie 19 000 zł dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych w 2020 roku.

    

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ”