8 maja 1945 roku Niemcy podpisały akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy kończący II wojnę światową. W 79. rocznicę tego wydarzenia pamiętamy o wszystkich, którzy stracili życie w tym największym i najkrwawszym konflikcie zbrojnym w historii. II wojna światowa pochłonęła miliony ofiar, ci, którzy przeżyli, musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości i rozpocząć życie od nowa.

Czytelniczka naszej Biblioteki, Pani Helena Glembocka, przekazała nam w darze przechowywany w jej rodzinie AKT NADANIA z roku 1947 na własność gospodarstwa w miejscowości Jerzmanki jej ojcu Ludwikowi Budrowskiemu.

Pan Ludwik Budrowski podczas wojny służył w II Armii Wojska Polskiego. Według opowieści córki Pani Heleny Glembockiej w 1942 r. lub 1943 r. trafił do obozu w Dachau. Po wyzwoleniu wrócił do Polski, przekroczył most na Nysie Łużyckiej w Zgorzelcu. Szukał domu na wsi, znalazł go w okolicznej miejscowości Jerzmanki, tam też zamieszkał. Założył rodzinę, miał pięcioro dzieci, prowadził gospodarstwo rolne. W 1947 roku otrzymał AKT NADANIA ziemi na własność.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu gromadzi materiały dotyczące historii regionu i historii Polski w ramach programu edukacyjno-historycznego „Widzieliśmy”.

AKT NADANIA Nr 148.

AKT NADANIA Nr 148.