Choć wątli i bladzi, lecz twarze ich harde,

Wzrok dziwnie jarzący się nocą,

Szał święty w nim dojrzysz i śmierci pogardę,

Wykutą hartownych sił mocą.

 

Zaduma ich czoła młodzieńcze poryła

Wśród nocy bezsennych dumania,

Powieści im długie o ojcach prawiła

I krwawych pożogach zarania.

 

Od słońca pożółkli, od wichrów spaleni,

Szli w bitwy i trudy ogromne.

Na czołach laur sławy się blaskiem promieni –

I rzuca pioruny pogromne.

                         Rajmund Bergel (1894-1937), Żołnierze Legionu

W rocznicę odzyskania niepodległości zapraszamy do zwiedzania listopadowej wystawy pt. „Chłopcy malowani. Poezja i proza Legionów Polskich” według scenariusza Justyny Polakowskiej. Prezentowane w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów Getta 1 plansze prezentują wiersze poetów-żołnierzy wyrażające ich uczucia, emocje i nadzieje, oraz wybrane fragmenty wspomnień z legionowego życia. Całość ilustrują fotografie z epoki ze zbiorów Archiwum Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Wystawa prezentowana jest do 30 listopada 2022 r. w godzinach otwarcia MBP: w Wypożyczalni (parter), Czytelni oraz w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży (I piętro).

Wystawa „Chłopcy malowani. Poezja i proza Legionów Polskich” prezentowana w Czytelni MBP.

Wystawa „Chłopcy malowani. Poezja i proza Legionów Polskich” prezentowana w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.

Wystawa „Chłopcy malowani. Poezja i proza Legionów Polskich” prezentowana w Wypożyczalni.