Informujemy, że od poniedziałku (5 października 2020) Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu szerzej otwiera swe drzwi. Utrzymując obecny reżim stosowania maseczek oraz dezynfekcji rąk, postanowiliśmy rozszerzyć czas obsługi czytelników. Mówiąc w skrócie, wracamy – niemal w 100 procentach - do poprzedniego harmonogramu pracy bibliotek na terenie miasta. Precyzyjne informacje na temat aktualnie obowiązujących dni i godzin obsługi czytelników zawarte są w załączonych ramkach.

W uzupełnieniu informujemy, że od poniedziałku (5 października 2020) można dokonywać wyboru książek bezpośrednio z regałów w Wypożyczalni (Bohaterów Getta 1, parter) oraz w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży (Bohaterów Getta 1, I piętro). Liczbę osób, które jednocześnie mogą przebywać w tych działach, ustalono na 3 (trzy). W pozostałych placówkach czytelnicy nadal obsługiwani będą pojedynczo.

Kierownictwo MBP w Zgorzelcu podjęło powyższe decyzje 17 września br., jednak w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej na terenie powiatu zgorzeleckiego, możliwa jest kolejna korekta harmonogramu obsługi czytelników w zgorzeleckich bibliotekach. O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować. Zapraszamy do bezpiecznego korzystania z naszych księgozbiorów.