Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował nową kampanię edukacyjno-informacyjną „j@ online”, która jest odpowiedzią na stale rosnącą skalę zagrożeń jaką są ataki phishingowe. Narażeni są wszyscy konsumenci, którzy często korzystają z sieci, ale zapominają o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa. Celem kampanii jest edukowanie w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń, zwrócenie uwagi na zagrożenie jakim jest phishing, jak bezpiecznie wykorzystać potencjał Internetu w obszarach takich jak bankowość elektroniczna czy zakupy on-line.

W dniu 14 kwietnia 2021 o godz. 11:00  zapraszamy na konferencję online z udziałem ekspertów, którzy opowiedzą o zasadach bezpieczeństwa w sieci. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube UKE

Prelegentami będą przedstawiciele Rzecznika Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Politechniki Wrocławskiej, Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz eksperci, którzy badają m.in. potrzeby osób starszych oraz dzieci i młodzieży.

Szczegółowy program na stronie: https://powiatzgorzelecki.pl/zapraszamy-na-konferencje-zasady-bezpieczenstwa-w-sieci-phishing/?fbclid=IwAR1RSdpDUI_N1EUIm-8TIafhBvGMPKqw1G3F5l1bUgSdnM6B7CbzK0OndbY

Nagranie z konferencji: