W piątkowe popołudnie (10 maja, godz. 16.30) gościliśmy prof. Urszulę Glensk z Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, autorkę  biografii pt. Hirszfeldowie. Zrozumieć krew. Gościem specjalnym spotkania zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zgorzelcu była nestorka polskiej medycyny – osoba w zjawiskowo doskonałej formie - dr Krystyna Matheisel z Krakowa, która przed laty współpracowała we Wrocławiu z prof. Hanną Hirszfeldową (1884-1964).

Z całą pewnością historia życia Ludwika i Hanny Hirszfeldów jest fascynująca i wielowymiarowa. Zarówno z powodu ich dokonań naukowych i organizacyjnych, jak i burzliwych okoliczności społeczno-politycznych, w których przyszło im żyć i pracować. Historia ich życia zasługuje na popularyzację zarówno w kraju jak i poza granicami – jest to wspaniały materiał na scenariusz fabularny. „Saga rodu Hirszfeldów” (gdyby powstała) mogłaby się stać i może kiedyś się stanie światowym bestsellerem.

Hirszfeldowie są także wspaniałym przykładem prawdziwego polskiego patriotyzmu, co jest tym cenniejsze, że oboje wywodzili się z rodzin żydowskich. Po dramacie II wojny światowej – getto, pełne niebezpieczeństw ukrywanie się po tzw. stronie aryjskiej Warszawy – postanowili (niejako pod prąd ówczesnym wyborom większości ocalałych z Holocaustu polskich Żydów) pozostać w Polsce i brać czynny udział w odbudowie kraju. Zaangażowali się w pracę naukową na światowym poziomie, tworzenie zrębów polskiego systemu ochrony zdrowia oraz wyższego szkolnictwa medycznego we Wrocławiu. Ciekawe wątki biograficzne oraz zagadnienia medyczne zawarte w przedmiotowym dziele oraz obecne w narracji prof. Glensk i dr Mathaisel spotkały się z żywym zainteresowaniem widowni, także sporej grupy zgorzeleckich lekarzy, przybyłych na to spotkanie.