W tym czasie nie będą naliczane opłaty za przetrzymanie wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych. Nie będą również realizowane zamówienia w systemie bibliotecznym.

Zob. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.