Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu gromadzi, oprócz książek i czasopism, również Dokumenty Życia Społecznego (DŻS). Pod tym terminem kryją się m.in. plakaty, zaproszenia, ulotki, reklamy, programy różnych imprez itp., czyli dokumenty o krótkotrwałej najczęściej wartości użytkowej, które są świadectwem życia danej społeczności.

Do naszych zbiorów wybieramy głównie dokumenty z terenu powiatu zgorzeleckiego, a także powiatu Görlitz (Landkreis Görlitz) i kraju libereckiego (Liberecký kraj). Posiadamy również materiały dotyczące Dolnego Śląska.

Są one świadectwem życia regionu, licznych wydarzeń kulturalnych na styku trzech granic, działalności urzędów, instytucji, towarzystw, organizacji, stowarzyszeń, fundacji, a także polsko-niemiecko-czeskich kontaktów, wizyt znaczących osób, ważnych wydarzeń, jak również tych zwykłych, codziennego życia. Zgromadzone w naszej bibliotece nabierają szlachetnej patyny, z czasem stając się cennym materiałem źródłowym dla następnych pokoleń badaczy.

Dokumenty te grupujemy wg grup tematycznych: I-Zagadnienia ogólne, II-Środowisko geograficzne, III-Ludność i statystyka, IV-Historia, V-Etnografia, VI-Zagadnienia gospodarcze, VII-Zagadnienia społeczne i polityczne, VIII-Zagadnienia prawo-administracyjne, IX-Wojsko, X-Ochrona zdrowia, XI-Nauka, kultura, oświata, XII-Językoznawstwo, XIII-Literatura piękna, XIV-Sztuka, XV-Zagadnienia wyznaniowe, XVI-Biblioteki-Archiwa-Książka i czytelnictwo. Udostępniane są czytelnikom w sposób prezencyjny, w Czytelni MBP, w dzień następny po złożeniu zamówienia.

Nad DŻS pracujemy również obecnie, tym razem – zdalnie.

Druki ulotne produkuje się obecnie masowo.

Ze zgromadzonych materiałów selekcjonujemy te, które zostaną wpisane do bazy.

Następnie stemplujemy…

… i wprowadzamy do systemu.

Poniżej fragment naszej kolekcji DŻS związanej z Narodowym Czytaniem.

Katalog DŻS jest dostępny on-line: https://dzb.pl/F.

Gdy nasza biblioteka zamknięta jest obecnie dla czytelników, zachęcamy do przejrzenia albumu „Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej” prezentującego najcenniejsze i najpiękniejsze zabytki piśmiennictwa i kultury polskiej i europejskiej w zbiorach BN, w tym Dokumenty Życia Społecznego: afisze teatralne anonsujące występy Heleny Modrzejewskiej i plakat werbunkowy Legionów Polskich (dostęp on-line: https://www.bn.org.pl/download/document/1236004281.pdf).

Druki ulotne w zbiorach BN są dostępne on-line w bibliotece cyfrowej POLONA.