W zbiorach naszej Biblioteki znajdują się dwa egzemplarze „Vade-mecum. Podobizna autografu” Cypriana Norwida, wydane nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w Warszawie w 1947 r., z przedmową Wacława Borowego dotyczącą m.in. powstania, datowania i losów rękopisu.

Wacław Borowy (ur. 19 maja 1890 w Tuszynku k. Łodzi, zm. 16 października 1950 w Warszawie) był polskim historykiem i teoretykiem literatury, krytykiem literackim, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, bibliotekarzem związanym z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie, w latach 1936-1938 jej dyrektorem, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Zajmował się m.in. historią literatury polskiego romantyzmu. Był autorem licznych opracowań i prac naukowych.

Towarzystwo Naukowe Warszawskie powstało w 1907 r. i za cel stawiało sobie rozwijanie i prowadzenie badań naukowych we wszystkich dziedzinach wiedzy oraz ogłaszanie dzieł naukowych w języku polskim. Członkowie Towarzystwa czuli się moralnymi spadkobiercami i kontynuatorami prac Towarzystwa Przyjaciół Nauk, rozwiązanego w 1832 r. w następstwie upadku powstania listopadowego. W 1951 r. zostało zlikwidowane w związku z utworzeniem Polskiej Akademii Nauk. Towarzystwo zostało reaktywowane w 1981 r.

Towarzystwo Naukowe Warszawskie w 1947 r. wydrukowało „Vade-mecum. Podobiznę autografu” w 3 tysiącach egzemplarzy w Drukarni Państwowej Nr 1 w Warszawie przy ulicy Tamka 3. Niniejsze wydanie fototypiczne zostało przygotowane, jak dowiadujemy się z przedmowy Wacława Borowego, w całości i układzie, który mu nadał Cyprian Norwid. Wydawnictwo to jest świadectwem troski o zabezpieczenie tego, co pozostało po ogromnych stratach II wojny światowej.

Z najstarszej księgi inwentarzowej naszej Biblioteki wynika, że oba egzemplarze zostały wpisane w 1948 r. W inwentarzu figurują jako dar, a wartość każdego z nich oszacowano na 900 zł.

Przechowywane w Czytelni egzemplarze „Vade-mecum. Podobizna autografu”, jak wszystkie książki wydane przed 1950 r., są udostępniane wyłącznie w systemie prezencyjnym.

Bibliografia:

Portrety bibliotekarzy polskich, red. tomu Irena Morsztynkiewiczowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1980.

Słownik pracowników książki polskiej, red. Irena Treichel, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Łódź 1972.

Encyklopedia wiedzy o książce, red. Aleksander Birkenmajer, Bronisław Kocowski, Jan Trzynadlowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971.