Wystawka książek o II Armii Wojska Polskiego w Czytelni MBP.

W 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej przypominamy publikacje o II Armii Wojska Polskiego:

  • Czerkawski Andrzej, Dunin-Wąsowicz Marek, Żołnierzom II Armii WP, Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, Wydawnictwo "Sport i Turystyka", Warszawa 1967.
  • Kaczmarek Kazimierz, Druga Armia Wojska Polskiego, Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1978.
  • Kaczmarek Kazimierz, Polacy na polach Łużyc, Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1980.
  • Kaczmarek Kazimierz, W bojach przez Łużyce. Na drezdeńskim kierunku operacyjnym, Wojskowy Instytut Historyczny, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1965.
  • Kaczmarek Kazimierz, Walki pod Budziszynem 1945, Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, Wydawnictwo "Sport i Turystyka", Warszawa 1971.
  • Lachowicz Janusz, Majewski Ryszard, Szlakiem II Armii Wojska Polskiego przez ziemię dolnośląską, Dolnośląski Ośrodek Informacji Turystycznej, Wrocław 1970.
  • Uciński Eugeniusz, Żelezik Janusz, Przyłęcki Mirosław, Szlak 2 Armii Wojska Polskiego na Dolnym Śląsku, Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Wrocław 1976.