Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu po raz kolejny odwiedzili Czytelnię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu.

Podczas spotkania wysłuchali informacji na temat historii plakatu i obejrzeli prezentowaną w naszej bibliotece wystawę plakatów propagandowych z okresu XX-lecia międzywojennego, którymi w czasie II Rzeczpospolitej zachęcano do walki w wojnie polsko-bolszewickiej.

Młode, odradzające się państwo polskie po ponad stuletniej niewoli już w 1919 roku musiało się zmierzyć z olbrzymim zagrożeniem ze strony Rosji Radzieckiej. Inwazja tak potężnego sąsiada przyczyniłaby się do kolejnej utraty niepodległości.

Władze oraz środowiska niepodległościowe, starały się zmobilizować społeczeństwo do mobilizacji. Podejmowano szeroko zakrojone działania propagandowe mające na celu pozyskanie społeczeństwa do podjęcia walki. Masowo drukowano plakaty werbunkowe i propagandowe odwołujące się do obowiązku patriotycznego Polaków, a także demonizujące wroga.

Autorami plakatów z lat 1919–1920 byli wybitni artyści (m.in. Edmund Bartłomiejczyk, Bogdan Nowakowski, Edmund John, Kamil Mackiewicz, Stanisław Sawiczewski, Felicjan Szczęsny Kowarski).

Wystawa powstała dzięki materiałom wypożyczonym od Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu, której bardzo dziękujemy za użyczenie swoich zbiorów.