Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu-Oddział dla Dzieci i Młodzieży zaprasza na zajęcia młodzieżowego klubu "Książkowi Wędrowcy". Temat: Ze świata książek w świat robotów". Piątek, 20 stycznia, godz. 15.30-16.30. ul. Bohaterów Getta 1.  Міська Публічна Бібліотека в Згожельці- Відділ для Дітей та Молоді запрошує вас на Заняття молодіжного клубу "Kнижкові Mандрівники" Від світу книг до світу роботів. П'ятниця, 20 січня 15.30-16.30.
Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu-Oddział dla Dzieci i Młodzieży zaprasza na zajęcia młodzieżowego klubu "Książkowi Wędrowcy". Temat: Ze świata książek w świat robotów". Piątek, 20 stycznia, godz. 15.30-16.30. ul. Bohaterów Getta 1.
 
Міська Публічна Бібліотека в Згожельці- Відділ для Дітей та Молоді запрошує вас на Заняття молодіжного клубу "Kнижкові Mандрівники" Від світу книг до світу роботів. П'ятниця, 20 січня
15.30-16.30.
 
Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni" jest realizowany przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.
Проект «Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі» реалізується Фундацією розвиткуінф
ормаційного суспільства у партнерстві з Save the Children International.