W pomieszczeniu biblioteki uczestnicy projektu "Sieć na Kulturę" oraz Dyrekcja MBP w Zgorzelcu i bibliotekarz pozują do zdjęcia grupowego.

Jesienią zeszłego roku Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu wzięła udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie jeleniogórskim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, którego organizatorem była Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. 

Celem projektu było podniesienie kompetencji pracowników biblioteki w prowadzeniu atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć dla dzieci i młodzieży, rozwijających ich umiejętności cyfrowe i medialne. Potrzebne również było wyposażenie biblioteki w sprzęt niezbędny do organizacji takich zajęć i warsztatów.

Bezpłatne zajęcia odbywały się online od października do listopada w godzinach popołudniowych i uczestniczyło w nich sześć osób. Zajęcia w ramach ścieżki tematycznej pod nazwą „Kompetencje medialne”, były prowadzone przez pracownika MBP w Zgorzelcu i trenera wspierającego Pana Krzysztofa Klisia.

Chłopcy w czasie zajęć poznali m.in. kluczowe zagadnienia związane z wykorzystywaniem przydatnych w szkole programów i narzędzi online, bezpiecznego zachowania się w sieci, przestrzegania zasad netykiety oraz podstawy tworzenia stron internetowych.

W dniu 15.03.2022 r., nastąpiła finalizacja projektu. W wyniku jego realizacji Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu otrzymała sprzęt w postaci dwóch laptopów marki Acer Gateway i 4 tabletów marki Lenovo o łącznej wartości 10 974 zł, a Mikołaj, Maksymilian, Maciej, Adam, Mateusz i Krzysztof otrzymali zaświadczenia udziału w projekcie i nagrody książkowe od Dyrektora Biblioteki, zachęcając tym samym do dalszego rozwijania swoich zainteresowań.

Gratulujemy i serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w projekcie.

Otrzymany od Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju sprzęt udostępniany będzie wszystkim czytelnikom podczas zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowanych w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu przy ul. Orzeszkowej 30a. 

W pomieszczeniu biblioteki Dyrekcja MBP w Zgorzelcu wręcza chłopcu nagrodę książkową i zaświadczenie udziału w projekcie "Sieć na kulturę". Za nimi stoi bibliotekarz.

W pomieszczeniu biblioteki Dyrekcja MBP w Zgorzelcu wręcza chłopcu nagrodę książkową i zaświadczenie udziału w projekcie "Sieć na kulturę". Za nimi stoi bibliotekarz.

W pomieszczeniu biblioteki Dyrekcja MBP w Zgorzelcu wręcza chłopcu nagrodę książkową i zaświadczenie udziału w projekcie "Sieć na kulturę". Za nimi stoi bibliotekarz.

W pomieszczeniu biblioteki Dyrekcja MBP w Zgorzelcu wręcza chłopcu nagrodę książkową i zaświadczenie udziału w projekcie "Sieć na kulturę". Za nimi stoi bibliotekarz.

W pomieszczeniu biblioteki Dyrekcja MBP w Zgorzelcu wręcza chłopcu nagrodę książkową i zaświadczenie udziału w projekcie "Sieć na kulturę". Za nimi stoi bibliotekarz.

W pomieszczeniu biblioteki Dyrekcja MBP w Zgorzelcu wręcza chłopcu nagrodę książkową i zaświadczenie udziału w projekcie "Sieć na kulturę". Za nimi stoi bibliotekarz.

W pomieszczeniu biblioteki uczestnicy projektu "Sieć na kulturę" sprawdzają otrzymany sprzęt dla biblioteki.

W pomieszczeniu biblioteki uczestnicy projektu "Sieć na kulturę" sprawdzają otrzymany sprzęt dla biblioteki.

W pomieszczeniu biblioteki, na regale wystawiony jest sprzęt otrzymany z projektu "Sieć na kulturę". Obok leżą zaświadczenia i nagrody książkowe dla uczestników projektu.