Puste miejsca na nowych regałach Filii nr 3 sukcesywnie zapełniają się nowymi książkami. Poniżej prezentujemy spis tylko części z nich. Zachęcamy do przeglądania katalogu on-line oraz odwiedzin w bibliotece.

 

Literatura piękna polska

Anna Karpińska – Kiedy nadejdziesz 

Gabriela Gargaś – Karma

Joanna Jax – Bliski koniec

Katarzyna Ryrych – Wszystko dla Ciebie

Remigiusz Mróz – Egzekucja

Literatura piękna obca

Robert Harris – Archangielsk

Robert Harris – Drugi sen

Robert Harris – Monachium. W obliczu wojny

Publikacje

Chodkowska Maria, Kazanowski Zdzisław, Gotowość młodzieży do integracji szkolnej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019.

Cichosz Mariusz, Lewicka Monika, Molesztak Aldona, Animacja społeczno-kulturalna. Współczesne wyzwania. Młodzież i seniorzy jako odbiorcy kultury, Impuls, Kraków 2018.

Dutka-Mucha Małgorzata, Gawroński Krzysztof, Wawrzyńczak-Jędryka Beata, Komunikowanie w oświacie, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Gliński Maciej, Być z dziećmi i młodzieżą. Rozmowy z księdzem dialogującym profesorem Januszem Tarnowskim, Impuls, Kraków 2020.

Gruza Ewa, Goc Mieczysław, Moszczyński Jarosław, Kryminalistyka czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Kałużna-Wielobób Alina, Głąb Elżbieta, Pawlak Adrianna, Marchwiany Justyna, Poczucie wspólnoty a poczucie skuteczności i wypalenie zawodowe u sportowców, ratowników medycznych i weterynarzy, Impuls, Kraków 2021.

Klimek-Michno Katarzyna, Gdy rodzice pytają o... pomocne odpowiedzi specjalistów na pytania dotyczące dzieci w wieku przedszkolnym, CEBP 24.12 Sp z o.o., Kraków  2020.

Lorens Roman, Nowoczesne zarządzanie szkołą i placówką oświatową, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

Nauczyciel czas - przestrzeń szkoła. Podnoszenie efektywności procesu edukacji, red. nauk. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Anita Famuła-Jurczak, Impuls, Kraków  2020.

Ocenianie w szkole na cenzurowanym. Badania - dylematy – inspiracje, red. nauk. Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020.

Oswojenie traumy. Przegląd zagadnień, red. nauk. Alicja Senejko, Alina Czapigi, Impuls, Kraków 2020.

Profilaktyka traumy. Praktyka i badania, red. nauk. Alicja Senejko, Magdalena Żurko, Impuls, Kraków 2019.

Różne oblicza samotności. Konteksty pedagogiczne, red. nauk. Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska, Difin, Warszawa 2019.