Filia nr 3 Pedagogiczna mieści się w lokalu usytuowanym na parterze kamienicy mieszkalnej przy ul. Baczyńskiego 1.

Księgozbiór „pedagogiczny” Filii nr 3 (przy ul. Baczyńskiego 1) wzbogacił się o kolejne tytuły:

- Hellinger Bert, Nowe rozważania. Wiedzieć skąd. (1), Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2016.

- Hellinger Bert, Nowe rozważania. Wiedzieć skąd. (2), Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2017.

- Doron Eyal, Kreatywne rodzicielstwo. Jak wychować nieszablonowo myślące, samodzielne i przedsiębiorcze dziecko.,Wydawnictwo Laurum, Warszawa 2023.

- Hill Chase, Jak pokonać negatywne myśli., Wydawnictwo Vital, Białystok 2021.

- Filliozat Isabelle, W sercu emocji dziecka. Jak rozumieć i wspierać swoje dziecko. Wydawnictwo Esprit, Kraków 2022.

- Kotlarek Monika, Borderline, czyli jedną nogą nad przepaścią., Wydawnictwo Sensus, Gliwice 2022.

- Marlow-MaCOY, Gaslighting, Odzyskanie równowagi po doświadczeniu przemocy emocjonalnej., Wydawnictwo Sensus, Gliwice 2023.

- Sears William i in., Twoje wymagające high-need dziecko. Jak skutecznie zadbać o szczególne potrzeby twojego dziecka., Wydawnictwo Mamania, Warszawa 2023.

- Sitkowska Sylwia, Dzieciństwo do poprawki. Uwolnij się od cienia rodziców, energetycznych wampirów (Wyd. II uzupełnione), Wydawnictwo Sensus, Gliwice 2023.

- McGonigal Kelly, Siła stresu. Jak stresować się mądrze i z pożytkiem dla siebie., Wydawnictwo Sensus, Gliwice 2023.

- Kocoń Sylwia, Zranieni w dzieciństwie. Jak rozpoznać i uleczyć matczyną lub ojcowską ranę., Wydawnictwo Sensus, Gliwice 2023.

- Meurisse Thibaut, Siła emocji. Jak je rozpoznać, kontrolować i ułatwić sobie życie., Wydawnictwo Sensus, Gliwice 2023.

- Becker Joshua, O tym, co ważne. Jak radzić sobie z przeciwnościami i żyć spełnionym życiem., Wydawnictwo Sensus, Gliwice 2023.

- Kotlarek Monika, To nie smutek, to depresja. Poradnik dla rodziców nastolatków w kryzysie., Wydawnictw Sensus, Gliwice 2023.

- Attwood Tony, Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik., Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2023.

- Wczesna trauma. Rozpoznawanie i uwalnianie., red. Franz Ruppert., Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2016.

- Gigerezer Gerd, Zdrowy umysł w sieci algorytmów., Copernicus Center Press, Kraków 2023.

- Hawkins David R., Rzeczywistość, duchowość, a człowiek współczesny., Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2022.

- Hawkins David R., Doświadczanie rzeczywistośći. Na drodze do oświecenia., Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2022.

- Gee Henry, Bardzo krótka historii życia na ziemi. 4,6 miliarda lat w dwunastu rozdziałach., Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2023.

- Bielińska Jolanta, Podręcznik Polsko-Amerykański dla Zawodów Medycznych., Wydawnictwo Bierońscy sp. k., Wrocław 2022.

- Kowalska Magdalena, Marketing relacji w dobie technologii cyfrowych. Narzędzia komunikacji online w kreowaniu relacji z klientami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2023.

- Pawlikowska Katarzyna i in., Czukesz?czyli o komunikacji marketingowej i sprzedaży skierowanej do kobiet. Wstep do Gender Marketingu (Wyd. IV), CeDeWu, Warszawa 2023.

- Banasik Mirosław, Bezpieczeństwo międzynarodowe w erze strategicznej rywalizacji., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2023.

- Jaworowska Mirosława, Socjologia Bezpieczeństwa. Wybrane problemy., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.

- Sztompka Piotr, Wiarygodność. Sekret dobrych relacji., Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2023.

- Ives Field Elizabeth, Budowanie komunikacji i samodzielności u dzieci w spektrum autyzmu. Strategie postępowania w przypadku języka minimalnego, echolalii i nietypowych zachowań., Harmonia Universalis, Gdańsk 2023.

- Hawkins David R., Siła czy Moc. Ukryte determinanty ludzkiego zachowania., Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2023.

- Hawkins David R., Oko w oko z jaźnią. Przed którą nic nie jest ukryte. Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2023.

- Hawkins David R., Przekraczanie poziomów świadomości., Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2021.

- Hawkins David R., Sukces jest dla ciebie., Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2017.

- Dennett Daniel C., Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia., Copernicus Center Press, Kraków 2023.

- Hawkins David R., Ego a prawdziwy ty. Mądrość niezbędna do przekroczenia umysłu i urzeczywistnienia jaźni., Wydawnictwo Virgo, Warszawa2023.

- Renaud Gilbert, Recall Healing. Totalna biologia. Biologiczne i emocjonalne znaczenie chorób i zachowań., Wyydawnictwo Wena, Poznań 2016.

- Painter Kim Kiker, Grupowy trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera., Wydawnictwo Harmonia Uniwersalis. Gdańsk 2023.

- Janus Damian, Ustawienia systemowe Berta Hellingera. Przełom w psychoterapii i wiedzy o człowieku., Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2023.

- Hellinger Bert, Moje życie, moja praca., Warszawa 2019.

- Horowitz Elisabeth i in., Drzewo rodowe. Syndrom rocznicy., Wydawnictwo Virgo,  Warszawa 2022.

- Ruppert Franz, Symbioza i autonomia. Trauma symbiotyczna i miłość wolna od uwikłań., Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2020.

- Obissier Patrick, Zrozum swoje choroby. Dekodowanie biologiczne., Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2015.

- Berns Gregory, Zrozumieć siebie. Jak odkrywamy i wymyślamy naszą tożsamość., Copernicus Center Press, Kraków 2023.

- Harris Paul L., Psychologia dziecka w dwunastu pytaniach., Copernicus Center Press, Kraków 2023.

- Athias Gerard, Programy rodzinne twoich chorób (T. III)., Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2014.

- Athias Gerard, Programy rodzinne twoich chorób (T. II)., Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2014.

- Athias Gerard, Programy rodzinne twoich chorób (T. I)., Wydawnictwo Virgo, Warszawa 2013.

- Skąpska Elżbieta, Inteligencja ekonomiczna w działalności usługowej., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2023.