Księgozbiór pedagogiczny

- Basco Monica Ramirez, Zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Jak opanować wahania nastroju? Podręcznik pacjenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

- Bondyra Anna i in., Jak pomóc sobie z depresją. Porady psychiatry i opiekuna, Wydawnictwo Medyk Sp. z o. o., Warszawa 2023.

- Gryglewski Ryszard Witold, Historia medycyny w sześciu niepełnych odsłonach. Część pierwsza, czyli pierwsze trzy odsłony, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021.

- Stawicki Roman i in., Bezpieczny człowiek w niepewnym świecie w trzeciej dekadzie XXI wieku, Difin, Warszawa 2023.

- Bryan Lara i in., Psychologia dla początkujących, Publicat S.A., Poznań 2022.

- Jobes David A., Terapia pacjenta z ryzykiem samobójczym. Metoda oparta na współpracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

- Ogden Pat i in., Psychoterapia sensomotoryczna. Interwencje w terapii traumy i zaburzeń przywiązania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023.

- Makara-Studzińsk Marta i in., Narzędzia badawcze w naukach o zdrowiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023.

- Socjologia stosowana. Tradycje naukowe polskiego kooperatyzmu XX wieku, red. nauk. Bartłomiej Błesznowski i in., Oficyna Naukowa, Warszawa 2020.

- Grzesiak Mateusz, Psychologia sprzedaży – droga do sprawczości, niezależności i pieniędzy, Helion S. A., Gliwice 2021.

- Dweck Carol, Nowa psychologia sukcesu, Wyd. III, Muza SA, Warszawa 2023.

- Stelmach Jerzy i in., Psychologia potoczna w myśleniu prawniczym, Wolters Kluwer, Warszawa 2023.

- Lowen Alexander, Depresja i ciało. Biologiczne podstawy wiary i poczucia rzeczywistości, Czarna Owca, Warszawa 2019.

- Lowen Alexander, Miłość, seks i serce. Zadbaj o swoje zdrowie w codziennym stresie, Czarna Owca, Warszawa 2021.

- Lowen Alexander, Bioenergetyka. Ulecz umysł dzięki ciału, Czarna Owca, Warszawa 2021.

- Lowen Alexander, Zdrada ciała. Psychologia lęku i rozpaczy, Czarna Owca, Warszawa 2022.

- Lowen Alexander i Leslie, Droga do pełni życia. Podręcznik ćwiczeń bioenergetycznych, Czarna Owca, Warszawa 2022.

- Lowen Alexander, Narcyzm. Zaprzeczenie prawdziwemu ja, Czarna Owca, Warszawa 2021.

- Lowen Alexander, Radość. Naucz się wyzwalać energię stłumionych uczuć, Czarna Owca, Warszawa 2019.

- Pontis Marco, W stronę samodzielności. Materiały do oceny i nauczania czynności samoobsługowych u osób z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną lub niepełnosprawnością złożoną, Harmonia Uniwersalis, Gdańsk 2022.

- Pedagogika specjalna osób w starszym wieku, red. nauk. Marlena Kilian, Impuls, Kraków 2021.

- Dydaktyka akademicka – nowe konteksty, nowe doświadczenia, red. nauk. Iwona Maciejowska i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.

- Chorębała Ewelina, Realizacja dźwięków języka polskiego. Terapia zaburzeń artykulacji, Impuls, Kraków 2022.

- Kawula Stanisław i in., Pedagogika rodziny. Obszar i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022.

- Pyrkosz-Pacyna Joanna, Psychologia przedsiębiorczości, Wydawnictwo AGH, Kraków 2020.

- Fazlagić Jan, Szkoła przyjazna kreatywności. Czynniki sukcesu, Difin, Warszawa 2023.

- Żywczok Alicja i in., Pedagogika analityczna. Od porządkowania wiedzy naukowej do odkrywania jej nowych obszarów, Wydawnictwo Uniwersytet Śląski, Katowice 2022.

- Hopkins Amanda, Dlaczego to niemożliwe?. Ćwiczenia rozwijające zdolność logicznego myślenia, Harmonia, Gdańsk 2022.

- Akademickie nauczanie zdalne. Czego nauczyła nas pandemia?, red. nauk. Tomasz grzyb i in., Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2023.   

 

Na fotografii regał z książkami w Filii nr 3.