Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu od kilku lat, we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta, prowadzi program „Książka uczy, leczy, pomaga”. W ramach profilaktyki uzależnień głównym zadaniem programu jest zakup książek z zakresu profilaktyki i psychologii uzależnień. We współpracy z terapeutami organizowane są również wykłady i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Prezentujemy Państwu pierwsze z cyklu filmy realizowane w ramach działania „Książka uczy, leczy, pomaga” w tym wyjątkowym roku. W tym krótkim materiale terapeuta Leopold Lisicki opowiada o zagrożeniach płynących z zażywania substancji psychoaktywnych.