Podsumowano konkurs bibliotecznego projektu „Książka uczy – leczy – pomaga”, który realizowany jest w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM Zgorzelec.

Na drugą edycję konkursu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu wpłynęło 38 prac plastycznych. Jury przyznało I miejsce Kacprowi Skowrońskiemu, II Natalii Khalifa, III Wiktorii Namyślik oraz osiem wyróżnień: Kindze Kulas, Filipowi Morawskiemu, Oliwii Nirnberg, Marlenie Pundzie, Filipowi Sawickiemu, Martynie Szczotce, Mai Wysockiej oraz Gabrielowi Zaleskiemu. Gratulujemy zwycięzcom.

Nagrody wręczył burmistrz Rafał Gronicz w asyście Krystyny Radzięty, dyrektorki biblioteki.

W spotkaniu udział wzięli także terapeuta Leopold Lisicki, który przedstawił swą prezentację o uzależnieniach, i Kamil Pawliszczuk, który opowiedział o swym zerwaniu z narkotykowym uzależnieniem.