Do akcji Maraton Pisania Listów włączyły się uczestniczki naszego projektu "Biblioteka Dla Wszystkich. Różni. Równi. Ważni". Pisanie listów okazało się świetnym ćwiczeniem w nauce języka polskiego. Projekt "Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.

Uczestniczki projektu "Biblioteka Dla Wszystkich. Różni. Równi. Ważni" biorą udział w akcji Maraton Pisania Listów.

Fot. © MBP ZGORZELEC