Wspólnie z Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu Panią Krystyną Radziętą listy w obronie praw człowieka w ramach Maratonu Pisania Listów pisała Pani Kinga Chuda-Jaworska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewcza w Zgorzelcu. Pani Dyrektor Kinga Chuda-Jaworska wrzuciła również do skrzynki Maratonu znajdującej się w naszej Bibliotece listy napisane w ramach akcji przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.

Serdecznie dziękujemy za udział!

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu Pani Krystyna Radzięta oraz Pani Kinga Chuda-Jaworska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewcza w Zgorzelcu, biorą udział w akcji Maraton Pisania Listów.

Pani Kinga Chuda-Jaworska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewcza w Zgorzelcu, wrzuca do skrzynki listy napisane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach Maratonu Pisania Listów.

Fot. © MBP ZGORZELEC