Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu i Instytut Piastów Śląskich zapraszają 28 października 2022 o godz. 12.30 do Miejskiego Domu Kultury na wykład „Śląskie Elizjum – Dolina Pałaców i Ogrodów”, który wygłosi ELŻBIETA KAROLINA KOCOWSKA-SIEKIERKA - Doktor nauk prawnych, historyk sztuki, grafik, Prezes zarządu Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony zabytków, prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego i prawa administracyjnego; od 2010 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z tej tematyki w szkołach wyższych i na Uniwersytetach III Wieku. Współpracuje ze szkołami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów edukacyjnych, naukowych i oświatowych. Świadczy usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa własności intelektualnej.

"Opowieści ze Śląska - Fabulae ex Silesia", w ramach którego organizowany jest wykład, jest to wielowątkowy projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności z programu "Nowe FIO". Całość skupia się na promowaniu regionalnej historii Śląska.

Misją Instytutu Piastów Śląskich jest prowadzenie i inicjowanie działań z zakresu promocji historii, kultury, turystyki, nauki, ekologii, świadomości obywatelskiej. W swojej działalności Instytut Piastów śląskich koncentruje się na działalności na terenie Dolnego Śląska, promując jego regionalną specyfikę i wyjątkowość w historii Polski jak i wielokulturowe dziedzictwo tego regionu. Działa także na rzecz edukacji różnych grup społecznych, także poza terenem Dolnego Śląska.

Głównymi obszarami działania są:

  • Historia, kultura i promocja turystyki i dziedzictwa kulturowego, edukacja młodych.
  •  Edukacja ekologiczna, ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych aspektów, kampanie społeczne, a także działania na rzecz osób starszych i społeczności lokalnych.
  •  Aktywizacja seniorów, pomoc prawna, programy edukacyjne walczące z wykluczeniem cyfrowym.

Wykład współorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zgorzelcu realizowany jest w ramach programu edukacyjno-historycznego „Widzieliśmy”.