To tytuł projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu, w którego realizacji partneruje nam Stadtbibliothek Görlitz. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.

 

Główną częścią projektu są konkursy (literacki i plastyczny), traktujące o wszelkich doświadczeniach wzajemnego sąsiedztwa mieszkańców Zgorzelca i Görlitz. Konkursy adresujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych z obu miast. Zależy nam zarówno na zapisie wcześniejszych doświadczeń (od roku 1945) jak i na opisie kontaktów po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (2004) i otwarciu naszej granicy na mocy Układu z Schengen (2007). Preferujemy wszelkie współczesne doświadczenia polsko-niemieckie, dotyczące kontaktów w miejscu pracy, zamieszkania, zakupów, uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i towarzyskich po obu stronach Nysy Łużyckiej. Oczekujemy na prace literackie w formie wspomnienia, dziennika, wywiadu, opowiadania oraz w innych gatunkach literackich; podobnie w konkursie plastycznym, w którym oczekujemy na prace w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, grafika itp.) w formacie A4.

Prace konkursowe (polskie i niemieckie) należy dostarczyć w terminie do 2 września 2019 roku. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące wymogów formalnych, terminów i adresów, zawarte są w regulaminie konkursu, który publikujemy (w polskiej i niemieckiej wersji językowej) na stronach www. współpracujących bibliotek Görlitz i Zgorzelca.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach. Naszym celem jest kolejny krok we wzajemny poznawaniu sąsiadów i budowa pozytywnych relacji między mieszkańcami Europa-Miasta.

 Plakat Bezgranicznie Grenzenlos Zgorzelec Grlitz

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin konkursów Zgorzelec-Görlitz Bezgranicznie 01-04-2019.pdf)Regulamin konkursów[ ]437 kB